අපව අමතන්න

SHANG HAI TONGKE FLO TECHNOLOGY CO., LTD

ලිපිනය:

විද්යුත් තැපෑල:

දුරකථන:

Whatsapp:

No.111, Shenjiabang Road, Qingpu District, Shanghai, China

+86-21-59035698 , +86 13818660965 , +86 15221802815

+86 13817768896

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න